fredag 8 juni 2012

Examenskort!

 Här har jag gjort ett kort till en kille som går ut nian. Måttet på kortet är 15x15 cm.. Mallen på skjortan hittar du härPå kortet så står det " Morgondagen är en blank sida som väntar på att fyllas av dina drömmar"